Audio555

Uitleg van "De 6 Fundamenten" - Abu Muqbil

Les 01 - Inleiding & 1e Fundament 'Zuivere Toewijding aan Allah'.

Les 02 - 2e Fundament 'Gemeenschappelijke Eenheid'.

Les 03 - 3e Fundament 'Moslimleiders' & 4e Fundament 'Geleerden'.

Les 04 - 5e Fundament 'De Awliyaa van Allah' & 6e Fundament 'De Qoran en Sunnah'.